DAILY MANNERS AND ETIQUETTE LESSON 3 – BEHAVIOR AND CONDUCT

 1. Do not directly point out a person’s weakness. Don’t show off your good
  attributes.
 2. Do not tell others about your family’s issues.
 3. Think carefully before you speak because words are powerful and also
  fragile; don’t say something that will negatively impact the people around
  you.
 4. When meeting a person who is having setbacks or failures, do not talk
  about your success or achievements. When meeting an elderly person, do
  not talk about illness or death.
 5. Do not spill your heart out to someone you just met or haven’t know for a
  long time. Do not use harsh words after you have parted ways or ended a
  relationship.
 6. Do not humiliate, taunt, make fun of people for your own amusement.
 7. Show respect and consideration for people with disabilities.
 8. With blue collar workers such as street food peddlers, day laborers, and
  janitors don’t infringe on their right to earn a living.
 9. Don’t dwell on the good that you’ve done for others, but always be grateful
  and remember if you received a favor from someone. If you’ve offended
  someone, seek reconciliation. Forgive those who offended you.
 10. Surround yourself with good decent people. Show them your trust and
  respect. Stay away from bad or unkind people.
 11. Stay calm under any circumstance. Do not lie about your true ability or
  about things that you cannot do.
 12. Based your actions on reason and rationality rather than feelings.
 13. Do not give to others what you do not like.
 14. If you need advice or want to know something, personally seek someone
  out directly to ask their advice.

PHÉP XỬ THẾ

 1. Chẳng nên vạch bày chỉ thẳng ra cái yếu kém của người. Chẳng được
  phô bày cái hay tốt của mình.
 2. Những chuyện ở trong gia đình mình, không thể đem đi nói cho người
  ngoài biết.
 3. Miệng là cửa của họa phước, phàm có lời muốn nói, cần phải có sự suy
  gẫm đắn đo trước rồi mới nói.
 4. Khi thấy người thất ý, chớ nên nói những việc đắc ý của mình. Gặp
  người lớn tuổi, chớ nên nói lời bi ai chết chóc.
 5. Đối với người sơ giao mới quen, không thể thổ lộ cho họ những lời sâu
  kín. Sau khi tuyệt giao rồi cũng chẳng nên đối kia nói những lời khó nghe.
 6. Chẳng nên làm nhục người, chẳng nên lấy người ra làm trò đùa để mua
  vui.
 7. Khi đứng trước người tàn tật, càng nên đặc biệt biểu tỏ sự cung kính.
 8. Đối với những người sống bằng sức lao động khổ nhọc như gồng gánh,
  bán hàng rong, chớ nên lấn ép tiện nghi của họ.
 9. Thi ân cho người thì nên quên bỏ, thọ nhận ân của người cần phải báo
  đáp. Lỡ đắc tội với người thì nên đến xin hòa giải. Người lỡ đắc tội với
  mình thì nên khoan thứ.
 10. Đối với người lành thì nên tự thân đến để gần gũi, phải có lòng kính
  tin lâu dài. Đối với hạng người xấu ác thì tự mình cũng nên cung kính
  nhưng cần phải lánh xa.
 11. Gặp bất cứ chuyện gì cũng đều phải giữ sự trầm tĩnh, đối với những
  việc tự mình không thể làm được thì chớ nên vọng dối rằng mình có thể.
 12. Đi qua vườn dưa chớ nên ngồi xuống cột giầy, đứng dưới cây mận thì
  chớ nên đưa tay chỉnh sửa nón mũ.
 13. Phàm sử xự việc gì cũng phải hợp với lý trí, không thể nghiêng nặng
  cảm tình.
 14. Cái mình không muốn, chớ đem cho người khác.
 15. Phàm cần cầu người khác dạy bảo việc gì, tất cần phải đến bên cửa để
  thưa hỏi.
  II. Ở TRƯỜNG
 16. Lúc kéo cờ, hạ cờ cùng xướng ca bài quốc kỳ, hiệu ca, nên đứng nghiêm
  trang để biểu tỏ sự cung kính.
 17. Lúc thầy cô giáo lên lớp và xuống lớp, cần phải đứng lên để cung đón
  và tiễn đưa.
 18. Khi hướng về thầy cô giáo có việc muốn thưa hỏi thì cần phải đứng
  dậy.
 19. Lúc đi đường gặp thầy cô giáo, nên dừng lại bên đường đứng nghiêm
  trang để bày tỏ sự cung kính.
 20. Lúc nghe giảng, nên ngồi ngay hoặc đứng thẳng, chẳng được ngồi
  chống cằm, ngoẹo cổ, cong lưng, hay vểnh chân lên.
 21. Lúc kiểm tra thi cử, chẳng được giao đầu kề tai, hoặc dòm trái ngó phải.
 22. Yên phận mà học tập nhưng nên gần gũi với thầy cô giáo. Vui chung
  với bạn nhưng phải đặt lòng tin nơi đạo.